Work Shops & Kurser

Når du skal flytte grupper af ledere eller medarbejdere til større engagement, indsigt, afklaring, personlig styrke og fleksibilitet, vil kurser og work shops være en naturlig del af et udviklings- eller forandringsforløb.

Jeg designer og faciliterer / gennemfører kurser og work shops med udgangspunkt i det, der skal gøres for netop dig og dit team.
Vi tilpasser form, varighed, indhold og opfølgning, sådan at du og I får optimalt udbytte af udviklingen i det daglige arbejde.

Den indledende analyse, som danner grundlag for design af forløbet, afgør en stor del af succesen. Forankringen afgør en endnu større del, og vi skal sikre, at vi gør håndværket godt. For en uddybning af min arbejdsproces, se her.

Du også vælge et kursus eller en work shop, når du vil sætte et bestemt emne på agendaen og ønsker at drage fordel af de oplagte muligheder, det giver, at du vælger en ekstern ekspert-praktiker til at inspirere, provokere, og stille de irriterende spørgsmål…

Eksempler på emner:

Forandringsledelse
• Strategiformulering
• Strategi-implementering
• Forankring af strategien
• Værdier, overbevisninger og verdensopfattelse – på arbejdspladsen
• Tid til ledelse? Frigør tid til at lede andre
o Tidens matematik: Tidsrøvere
o Opgavekultur og delegering
o Fokus: prioritering og fravalg

Personlig Transformation
• Dit forhold til begrebet magt – og dine evner til at ”spille spillet”
• Dine værdier, overbevisninger og verdensopfattelse
• DiSC-profiler, udvikling og samspil

Branding og Virksomhedskultur
• Hvad lover vores brand – og hvad betyder det for vores adfærd
• Stærkere brand, større motivation