Strategiimplementering

De fleste strategiimplementeringer lykkes ikke som planlagt, og 75% af årsagerne ligger i manglende forankring hos medarbejderne. For at lykkes med den nye strategi er det afgørende, at vi kommer fra papir til handling.

At komme fra papir til handling er i høj grad ledelsens ansvar. Handling betyder, at alle medarbejdere gør det, der skal gøres i det daglige, for at strategien eksekveres.
Det forudsætter, at du som leder er tæt på dine medarbejdere og kan kommunikere med meget forskellige mennesker. Du skal kunne skabe et emotionelt engagement hos dine medarbejdere og interessenter, som forbinder strategipapiret med konkret handling.
Hér kommer en række lederevner og -egenskaber i spil som f.eks. autenticitet, dømmekraft, troværdighed, ærlighed, åbenhed, lytteevne, kommunikationsevner og nysgerrighed – ikke noget, vi lærer meget om i skolerne.
Dét kan opleves ligeså usikkert som at sejle gennem Bermudatrekanten – men for at komme over på den anden side skal vi igennem…

Hvordan tackler jeg som leder – eller, vi som ledelse – alle de uforudsigelige udfordringer? Hvordan sikrer vi forankring hos medarbejderne, så vi opnår den adfærd, der skal bære os videre?

Hvordan kommer jeg som leder over på den anden side af ”Det har vi prøvet før. Det kommer aldrig til at gå!” Eller ”Det er nok alligevel bedst, at jeg gør som jeg plejer..”

For at lykkes med strategiimplementeringen er vi nødt til at udvikle vores lederkompetencer til at omfatte arbejdet med
• Holdninger
• Overbevisninger
• Værdier
• Signaler
• Sociale processer

Arbejdet kan systematiseres, vi kan forholde os objektivt til adfærden, og resultaterne kan måles ligeså vel som andre forretningsmæssige resultater.

Kultur og adfærd kan ændres, og vi kan lære at drive de forandringer, der skal til. Sådan kommer du fra papir til handling.