Personlig Ledelse

Du kan måske ikke ændre verden, men du kan ændre den måde, du ser verden på og oplever problemstillingerne. Du kan vælge at sætte dig ud over begrænsninger og bevæge dig der hen, hvor problemet ikke er, og arbejde med mulighederne dér fra.

”How can we possibly expect our brain and mind to keep up with an explosively changing world if our mental faculties are frozen in time? The answer seems clear to me: We can’t. And we haven’t”.
Dudley Lynch

Personlig Ledelse handler ikke om at lave om på sig selv.

Det handler om, at du finder dit eget personlige og stærkeste ståsted. Hér fra kan du begynde at se anderledes på verden på en måde, som giver dig mulighed for at få øje på nye og bedre veje op nå det, du ønsker – som leder, og privat.
Hvor godt kender du allerede dit autentiske ståsted?
Hvor godt kender du allerede din hjerne og dine egne mentale evner?
Måske er der mere at komme efter…

Som Associate i Brain Technologies Corporation™ kan jeg bl.a. tilbyde følgende værktøjer til udvikling af din personlige ledelse:
• Brain Map™ – dine mentale evner og tilbøjeligheder
• Path Primer™ – opdagelsen af, hvad dit liv handler om
• MindMaker6™ – dine værdier, overbevisninger og verdensopfattelse
• The mCircle Instrument™ – hvordan du arbejder med magtbegrebet og evner at ”spille spillet”
• Asset Report™ – det fantastiske billede af, hvordan netop du tænker

Vi kan også vælge at inddrage DiSC™ i arbejdet, når dét giver mening.

Styrk din selvindsigt og find ud af, hvordan du bruger dig selv bedst muligt, og hvad du med fordel kan lære at gøre mere af for at nå dine mål.

Find tilbage til den naturlige oplevelse af, at det, du bruger dit liv på, giver mening.

Med Personlig Ledelse kan du vælge at stille skarpt på for eksempel:

• At opnå klarhed over dine egne mål, standarder og ønsker
• At udvikle dine evner som forandringsleder
• Din evne til at møde forandringer med ro og nysgerrighed;
• At styrke din modstandskraft overfor modstand
• Dine strategier for at arbejde konstruktivt med risiko, nye løsninger, og fiasko
• Din evne til at træffe mere helhedsorienterede og bæredygtige beslutninger; at kunne indsamle data og arbejde med KPI’er fra både matematiske og menneskelige systemer

Personlig Ledelse er et stærkt personligt arbejde, hvor du kommer endnu tættere på dig selv og kommer til at se din verden på nye måder.
Vi kan vælge at inddrage forskellige effektfulde værktøjer, afhængigt af, hvad du ønsker at opnå.

Personlig Ledelse finder du både som individuelle forløb, og som træning & work shops.