Mental kompetence

Forud for enhver KPI ligger – adfærd. Hvis du vil have andre resultater, end dem, du får i dag, må du ændre adfærd.
Jo bedre vi kan styre vores tanker og vores tilstand, jo mere får vi mulighed for at vælge den adfærd, som vil være bedst i forhold til at opnå det, vi ønsker.
For adfærd drives primært af den mening eller betydning, vil tillægger en given situation. Vores tanker, vores følelsesmæssige tilstand, og vores adfærd er tæt forbundne, og nøglen til at ændre adfærd ligger i vores mentale kompetence.

”Hvordan kan vi overhovedet forvente, at vores hjerner kan følge med den eksplosivt foranderlige verden, hvis vores mentale kompetencer er frosset i tid? Svaret synes mig klart: det kan vi ikke”.
Dudley Lynch

Hvad er der i det for dig?
Når du lærer at mestre din mentale kompetence, styrker du din ledelse og flytter dig over på den anden side af et hav af begrænsninger:

 • Du vil blive i stand til at vælge den mest effektive adfærd i en given situation – i stedet for at lade dig “hijacke” af reaktive impulser i din hjerne
 • Du vil lettere kunne håndtere de konstante forandringer, polariteter og flertydigheden, som karakteriserer de fleste organisationer i dag – uden at føle dig overvældet
 • Strategiimplementering og forandringsinitiativer vil blive lettere for dig, fordi du markant øger din forståelse af andre menneskers adfærd
 • Du vil frigøre dig selv for de begrænsninger, din egen vanemæssige tankemåde skaber, og opdage nye løsninger, du ikke havde set før
 • Ved at blive opmærksom på nogle af de fejl og forvrængninger, din hjerne laver, kan du korrigere dig selv og undgå almindelige fejl mht. “logisk tænkning” og de beslutninger, du tager
 • Dine energi-drænere vil blive åbenlyse for dig, og du kan dermed eliminere dem og frigøre din energi til mere nyttige ting

”At identificere nogle af de dybe tanker, følelser, antagelser og overbevisninger “under overfladen” er typisk en forudsætning for forandring af adfærd – noget, som alt for ofte springes over i udviklingsprogrammer.”
McKinsey, ”Why leadership development programs fail”, januar 2014

”Det fantastiske ved at arbejde med Claudia er, at jeg kan komme med et konkret problem eller en udfordring, jeg har i forhold til andre mennesker – en situation, som dræner mig for energi – og pludselig oplever jeg, at jeg bliver løftet op over det, og væk fra at være en del af problemet. Gennem samtalen hjælper Claudia mig med skarpe spørgsmål til at belyse situationen og til at få klarsynet. Hun leder mig gennem en proces dér til, hvor det oplevede problem ikke er der mere – eller hvor det i hvert fald ser så anderledes ud, så jeg meget lettere kan finde frem til, hvordan situationen skal gribes an.”
Anita Hoff, Maersk Drilling

Siden 2007 har jeg arbejdet med de fantastiske modeller og værktøjer fra Brain Technologies Corporation™ (BTC), og i februar 2014 fik jeg af Dudley Lynch, stifter af BTC, den ære at blive den første BTC Partner i Norden.
Dette betyder, at jeg kan tilbyde dig følgende værktøjer til udvikling af din mentale kompetence og din personlige ledelse:

 • Brain Map™ – dine mentale evner, præferencer og tilbøjeligheder
 • Path Primer™ – opdagelsen af, hvad dit liv handler om
 • MindMaker6™ – dine værdier, overbevisninger og verdensopfattelse
 • The mCircle Instrument™ – hvordan du arbejder med begrebet indflydelse og evner at ”spille spillet”
 • Asset Report™ – indsigt i det samlede billede af, hvordan netop du tænker

Som selvstændig rådgiver har jeg de seneste otte år udforsket adfærd i organisationer og arbejdet med, hvordan vi kan blive bedre til at finde brugbare løsninger på de forretningsmæssige udfordringer i en moderne virksomhed.