Leder-coaching

Leder-coaching er, sammen med on-the-job-træning, en af de bedste måder for en leder at udvikle sit lederskab. Det overordnede formål med leder-coaching er at styrke lederen og dermed forretningen.

Min unikke tilgang til leder-coaching er at arbejde med muligheder og løsninger dér, hvor problemet ikke er. Jeg leder dig først til en mental position, hvor du er fri af begrænsninger (“beyond limitations”), og dér fra arbejder vi med dit lederskab og dine ønskede resultater.

Leder-coaching rammen er en samtale og et rum, som er 100% personligt, og hvor du kan fokusere på det, der lige nu er vigtigt for, at du kommer afgørende videre i forhold til at opnå det, du ønsker.

Du kan bl.a. opnå følgende med leder-coaching:

 • Klarhed over dine egne mål, standarder og ønsker
 • Udvikling af dine evner som forandringsleder
 • Tydelig retning på din karriere og dyb mening med det, du gør
 • Din personlige ledetråd for den rigtige personlige og faglige udvikling
 • Indre ro og soliditet til at være dig selv, også i pressede situationer
 • Handlekraft – omsætte utydelige mål til konkret handling
 • Større gennemslagskraft
 • Overblik over et komplekst arbejdsliv – og hermed ro
 • Følelse af at styre dit liv, i stedet for at blive styret
 • Få let ved at prioritere; mere tid til udvikling og til strategiske udfordringer
 • Styrke din evne til at møde forandringer med ro og nysgerrighed
 • Styrke din modstandskraft overfor modstand
 • Blive klar over dine bedste strategier for at arbejde konstruktivt med risiko, nye løsninger, og fiasko
 • Styrke din evne til at træffe mere helhedsorienterede og bæredygtige beslutninger; at kunne indsamle data og arbejde med KPI’er fra både matematiske og menneskelige systemer

 

Et leder-coaching forløb skal være vel-struktureret.

En coaching session tager typisk halvanden time den første gang og efterfølgende ca. en time, medmindre vi vælger at afsætter lidt mere.
Et leder-coaching forløb strækker sig typisk over 4-5 sessioner, og du vil opleve konkret udbytte allerede fra første session.

I samtalen inddrager vi de bedst egnede værktøjer fra forskellige fagområder, sådan at du får de resultater, du ønsker, og bedst muligt sikrer dig varige resultater fra dine sessioner.

Jeg har i godt 20 år arbejdet med forandring og kompetenceudvikling i organisationer. Som leder og coach har jeg hjulpet specialister, ledere og teams – og mig selv – til bedre at kunne lede eller håndtere forandringer og de udfordringer, der følger med.