Den Blå Planet

”På Den Blå Planet er vi lykkes med at omsætte strategierne til handling, og vi har på kort tid skabt endnu bedre forretningsmæssige resultater end forventet, inklusiv et højt medarbejderengagement. Claudia stillede som ekstern sparringspartner de rigtige spørgsmål og kom med konstruktive indspark da vi i direktionen skulle formulere og præsentere vores nye strategi for bestyrelsen.”

Dorthe Gleie, administrerende direktør, Den Blå Planet