NYHED: Sådan lykkes din strategi-implementering

De fleste strategi-implementeringer støder på grund. Kom sikkert i land: bliv én blandt kun 30 %, som lykkes med at bringe strategierne fra papir til handling.

75% af årsagerne til mislykket implementering ligger i manglende forankring hos medarbejderne. Og det er
i høj grad ledernes ansvar, at alle medarbejdere gør det, der skal gøres i det daglige, for at strategien eksekveres.

Det forudsætter, at du som leder er tæt på dine medarbejdere og kan kommunikere med meget forskellige mennesker. Du skal kunne skabe et emotionelt engagement hos dine medarbejdere og interessenter, som forbinder strategipapiret med konkret handling.
Hér kommer en række lederevner og -egenskaber i spil som f.eks. autenticitet, dømmekraft, troværdighed, ærlighed, åbenhed, lytteevne, kommunikationsevner og nysgerrighed – ikke noget, vi lærer meget om i skolerne.
Dét kan opleves ligeså usikkert som at sejle gennem Bermudatrekanten – men for at komme over på den anden side skal vi igennem…

Jeg har de senere år arbejdet med virksomheders strategi-implementering og holdt foredrag om det; nu har jeg, sammen med TACK International A/S, udviklet et ét-dags kursus, som får dig på rette spor. Læs mere om kurset hér:
Kursus i Strategi-implementering