Bruger Du Tiden på de Strategiske Prioriteter?

Hvor tilfreds er du som leder med den måde, du bruger din tid på?
I hvilken grad mener du, at din tidsallokering matcher forretningens strategiske prioriteter?

Hvis du ikke er tilfreds med den måde, du pt. bruger din tid på, så er du ikke alene.
Færre end 10% af adspurgte ledere er meget tilfredse. Næsten halvdelen mener ikke, at det, de bruger deres tid på, matcher forretningens strategiske prioriteter.

Ikke alene spilder vi den begrænsede ressource, som tiden jo er.

Vi tillader oven i købet, at både individer og organisationer lider under presset fra en manglende overordnet tilgang til det at afstemme tidsforbrug og forretningsprioriteter.
Alt for ofte overlader vi det til den enkelte leder og medarbejder selv at håndtere problemerne ved et stadigt stigende tidspres. Måske tilbyder vi endda et kursus i Time Management, så de bedre kan klare sig. Men Time management er ikke kun et spørgsmål om personlig produktivitet, som virksomhederne ikke har kontrol over; det er i høj grad blevet en organisatorisk og forretningsmæssig udfordring, med rødder dybt plantet i organisationens strukturer og kultur.

Heldigvis betyder dette også, at problemet kan tackles mere systematisk og effektfuldt.

Læs McKinsey’s artikel om emnet og beslut jer for at gøre noget ved det!

Time Management – The Organization’s Priority