Case: Den Blå Planet

Den Blå Planet har haft fokus på, hvordan medarbejderne i en serviceorganisation skal tænke og handle; de er lykkedes med at omsætte de nye strategier til handling og har på kort tid skabt endnu bedre forretningsmæssige resultater end forventet.

Udfordringen:
En ny administrerende direktør får til opgave på få måneder at flytte Danmarks Akvarium med 16 medarbejdere ud til det nye akvarium, Den Blå Planet. Hun skal med det eksisterende DNA i behold bygge en ny organisation med 120 medarbejdere, som forstår at drive én af Danmarks 5 mest populære turistattraktioner. Kulturen skal samtidig ændres fra en specialistorganisation til en stærk serviceorganisation, og der er forventninger til stærke driftsresultater allerede i første år.
En del af opgaven er en tydelig forventningsafstemning med den nye bestyrelse om strategierne, og formidling af et mere kommercielt værdisæt overfor medarbejderne.

Løsningen:
Et sparringsforløb med den administrerende direktør samt work shop med direktionen, med fokus på formulering af de vigtigste budskaber overfor 1) bestyrelse og 2) medarbejdere.

Resultaterne:
”På Den Blå Planet er vi lykkes med at omsætte strategierne til handling, og vi har på kort tid skabt endnu bedre forretningsmæssige resultater end forventet, inklusiv et højt medarbejderengagement. Claudia stillede som ekstern sparringspartner de rigtige spørgsmål og kom med konstruktive indspark da vi i direktionen skulle formulere og præsentere vores nye strategi for bestyrelsen.”

Dorte Gleie, Administrerende direktør, Den Blå Planet